BUDDHA & GANESHA - SHIVA & ANNAT | asianarts.se

I den här kategorin finns Buddha i olika design, utförande och material. Statyer av Genesha och Shiva. Mytomspunna Egyptiska Faraoner.
Våra Buddha ä
r viktiga att respektera med en väl genomtänkt placering i hemmet. Till exempel ska den lämpligen placeras högt.